KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę usług audytorskich i doradczych.

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają nam wykonywać naszą pracę w sposób kompleksowy i profesjonalny.

 

Nasze USŁUGI

Nasza oferta skierowana jest zarówno do dużych spółek jak też do małych i średnich przedsiębiorstw. Wykonujemy szeroko rozumiane usługi audytorskie i doradcze.
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz nieustannie doskonalonej i poszerzanej wiedzy gwarantujemy usługi na najwyższym poziomie.
k

AUDYT

 • audyt oraz badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • opracowywanie zakładowych planów kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych i innych wewnętrznych instrukcji jednostki

EKSPERTYZY

 • wyceny przedsiębiorstw, akcji, itp.
 • badanie planów przekształceń spółek kapitałowych
 • analizy finansowe i podatkowe
 • opinie na zlecenie Sądów (przekształcenia, połączenia, podwyższenia kapitału spółek prawa handlowego)

DORADZTWO

 • doradztwo podatkowe
 • doradztwo księgowe
 • sporządzanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dokumentów związanych z zamknięciem i zakończeniem roku obrotowego
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych
 

Firma

 

Kancelaria Biegłych Rewidentów Zapotoczny i Partnerzy  została utworzona w 2017 roku. Zespół, który reprezentuje naszą firmę to doświadczeni i wykwalifikowani biegli rewidenci, a także osoby z nimi współpracujące.

Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajowa Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4157 ( zaświadczenie ) . Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS: . 

Spółkę reprezentuje Zarząd w składzie:

 

 • Prezes Zarządu – biegły rewident Wiesław Zapotoczny 
 • Członek Zarządu –  biegły rewident Czesława Hajdasz
 

Doświadczony Zespół

Spółkę tworzy zespół doświadczonych rewidentów działających na rynku ponad 30 lat:

Wiesław Zapotoczny

Partner

Biegły rewident nr 8747. Tytuł dyplomowanego biegłego księgowego uzyskał w 1985 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów, rachunkowości oraz zarządzaniu firmami.

Pracował na stanowisku głównego księgowego, dyrektora finansowego, prezesa zarządu spółek kapitałowych.

W latach 1995-2010 prowadził
„KONTEX”  Sp. z o.o. – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ew. 831.

W latach 2010-2017 był partnerem, prezesem Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów Nowochodziki, Hajdasz, Zapotoczny Spółka Partnerska z siedzibą w Ząbkowicach Śl.

Audytor wielu znaczących jednostek i doradca w zakresie rachunkowości i podatków w kilku firmach.

Jako biegły rewident  dokonywał wyceny firm, przygotowywał plany przekształceń i połączeń spółek kapitałowych i osobowych, zakładów budżetowych, przedsiębiorstw komunalnych i państwowych.

Był także wielokrotnie powoływany przez Sąd Rejonowy KRS we Wrocławiu do opiniowania planów połączenia i przekształceń spółek.

W latach 1999-2011 był członkiem Zarządu Regionalnej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu.

Czesława Hajdasz

Partner

Biegły rewident nr 1201. Tytuł dyplomowanego biegłego księgowego uzyskała w 1988 roku.

W latach 1969 – 1995 pracowała na stanowisku Głównego Księgowego.

W latach 1993 -2010 jako właścicielka prowadziła Zakład Weryfikacji Bilansów „Rewident” – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ew. 438. Współpracowała z innymi firmami audytorskimi w badaniach sprawozdań finansowych ( między innymi Narodowego Fundusz Ochrony Zdrowia).

Pełniła także funkcję doradcy w zakresie finansów, rachunkowości, podatków ( VAT, dochodowego od osób fizycznych i prawnych) w Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu.

W latach 2010-2017 była partnerem, wiceprezesem Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów Nowochodziki, Hajdasz, Zapotoczny Spółka Partnerska z siedzibą w Ząbkowicach Śl.

Beata Wachowicz

Partner

Biegły rewident nr 12851. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydział Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Ukończyła Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku rachunkowość, specjalizacja Rachunkowość i kontrola finansowa oraz na kierunku zarządzanie i marketing (specjalizacja: Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem).

Obecnie studiuje na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Prawo. Przez wiele lat pracowała na stanowisku Głównej Księgowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rachunkowości i podatków.

Od 2015 r. współpracuje z międzynarodową firmą audytorską w zakresie badania sprawozdań finansowych. Posiada doświadczenie w audycie krajowych i zagranicznych firm produkcyjnych i usługowych. Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Na stałe zatrudniamy 3 biegłych rewidentów, 2 aplikantów oraz współpracujemy
z 3 biegłymi rewidentami  na zasadzie umów o dzieło na badanie określonych
jednostek. Współpracują z nami, m.in.:

Kazimierz Nowochodzki

Biegły rewident nr 7468. Tytuł dyplomowanego biegłego księgowego uzyskał w 1986 roku. W latach 1975-1998 pracował w organach kontroli skarbowej (w tym w latach 1986-1998 jako wicedyrektor Izby Skarbowej i dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Wałbrzychu).

Od roku 1999 wykonuje wyłącznie zawód biegłego rewidenta przeprowadzając badania sprawozdań finansowych i wyceny podmiotów o różnych formach prawnych i organizacyjnych.

W latach  2006 – 2010. prowadził Kancelarię Biegłego Rewidenta „Rewikon” – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr ew. 3138. 

W latach 2010-2017 był partnerem, wiceprezesem Zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów Nowochodziki, Hajdasz, Zapotoczny Spółka Partnerska z siedzibą w Ząbkowicach Śl.

Był wielokrotnie powoływany przez Sąd Rejonowy KRS we Wrocławiu do opiniowania planów przekształceń i połączeń spółek.

Ze względu na długoletnie doświadczenie zawodowe w naszej Kancelarii zajmuje się weryfikacją  prawidłowości badań sprawozdań finansowych przeprowadzanych przez biegłych rewidentów.

Krystyna Kasińska

 
 

Zapraszamy do kontaktu 

Formularz kontaktowy

Aby skontaktować się z nami prosimy o przesłanie treści wiadomości za pomocą poniższego formularza:

Zapotoczny i Partnerzy, ul. Gwiaździsta 12 Wrocław

KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZAPOTOCZNY I PARTNERZY

 

KRS: 0000687753, NIP: 8992824055, REGON: 367851713

 

ul. Gwiaździsta 12/40, 53-413 Wrocław

biuro@zapotoczny.com.pl